పెన్షనర్లు లైఫ్ సర్టిఫికెట్లు ఎలా సమర్పించాలి?

పెన్షనర్లు ఈ క్రింది విధంగా జీవన్ ప్రమాణం/లైఫ్ సర్టిఫికెట్‌ను సమర్పించవచ్చు

Translated from Enlgish. For any clarity please click below.

Please click here to read pensioners life certificate content in English

సారాంశాలు:

ప్రతి సంవత్సరం పెన్షన్ పొందడానికి అతను జీవించి ఉన్నాడని పేర్కొంటూ జీవిత ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించడం పెన్షనర్ బాధ్యత

EPS95 Pension Latest News

Please Press Below to Subscribe.

కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రక్షణ సిబ్బంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల నుండి పెన్షనర్లు సహా దేశంలో దాదాపు కోటి లేదా కోటి కంటే ఎక్కువ పెన్షనర్లు ఉన్నారు.

ఈ పెన్షనర్లు సాధారణంగా బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులు మొదలైన పెన్షన్ పంపిణీ అధికారుల ద్వారా వారి పెన్షన్ పొందుతారు.

పెన్షనర్లు లైఫ్ సర్టిఫికెట్‌లను ఎప్పుడు సమర్పించాలి?

80 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న పెన్షనర్లు అక్టోబర్ 2021 మొదటి day నుండి 2021 నవంబర్ 30 date వరకు జీవిత ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించాలి.

80 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పెన్షనర్లు నవంబర్ 1, 2021 to నవంబర్ 30 వరకు తమ జీవిత ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించవచ్చు.

మీసేవా కేంద్రాలు మరియు డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇంటర్నెట్ సెంటర్లు పెన్షనర్‌లకు డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తాయి.

హెడ్ ​​మరియు మెయిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్‌లు వారి స్థానిక జీవన్ ప్రామాన్స్ సెంటర్‌లలో డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్‌ల సౌకర్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పోస్టాఫీసులకు జీవన్ ప్రామాన్ కేంద్రాలను హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్‌లో తప్పకుండా ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు.

డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సౌకర్యం ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు:

 1. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
 2. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్
 3. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా
 4. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
 5. కెనరా బ్యాంక్
 6. బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర
 7. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
 8. ఇండియన్ బ్యాంక్
 9. ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్
 10. 10 .. పంజాబ్ & సింధ్ బ్యాంక్,
 11. UCO బ్యాంక్
 12. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా

డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్‌ను రూపొందించడానికి పెన్షనర్లు ఈ పత్రాలను తప్పక ఉంచుకోవాలి.

 • ఆధార్ కార్డు
 • ప్రస్తుతం ఉన్న మొబైల్ నెం
 • పెన్షన్ రకం
 • మంజూరు అధికారం
  PPO సంఖ్య
 • పెన్షన్ ఖాతా సంఖ్య