Wife and husband| భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలి | Best secrets 2021

Wife and husband relationship | భార్య భర్తల అనుబంధం | Telugu
Wife and husband relationship | భార్య భర్తల అనుబంధం | Telugu

భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలి

ఈ artcilae లో భార్యభర్తలు ఎలా ఉండాలి అను విషయాన్ని వివరించడం జరిగినది. ఈ వీడియో ప్రపంచంలోని ఏ దేశం couple కైనా వర్తిస్తుంది .

భార్య పట్ల భర్త ఎలా ప్రవర్తించాలి, మరియు భర్త పట్ల భార్య ఎలా ప్రవర్తించాలి అను పాయింట్స్ స్పష్టంగా చెప్పబడినది. ఇందులోని మేటర్ ను గ్రహించి పాటించిన ఎడల తప్పకుండ భార్య భర్తల మధ్య మంచి రిలేషన్స్ మైంటైన్ అవుతాయి.

భార్య భర్తల అనుబంధం

In this Wife and husband article, it is explained as to how wife and husband have to behave and maintain good relationship.

Their good relationship will certainly yield good results such as mental peace and improve their firnancial position also.

Ideal couple – wife and husband
భార్య భర్తల బంధం
నీవెంత కష్టం చేసే వాడివే అయినా నీ భార్య సహకారం లేనిదే నువ్వే రంగంలోనూ రాణించడం చాలా కష్టం.మొండిగా పొతే మొదటికే నష్టం. తన భర్త చేసే పనులలో సహకరించే భార్య దొరకడం నిజంగా దేవుడిచ్చిన వరం.
Wife and husband తన భర్త ఆదాయం, ఖర్చులను గమనిస్తూ తనకు సంబంధించిన ఖర్చులను తగ్గించుకునే భార్య ఒక వజ్రం.
అర్థం చేసుకునే భార్య దొరికితే, అడుక్కుతినే వాడు కూడా ఆనందంగా జీవిస్తాడు.
అహంకారి భార్య దొరికితే అంబాని కూడా అంతే సంగతులుసన్యాసమె శరణ్యం.
ప్రతి భర్త తన భార్యను మరో తల్లి రూపంగా భావిస్తే, ప్రతి భార్య తన భర్తను చివరి బిడ్డగా పరిగణిస్తే ఇదే బలమైన  బంధం
Wife and husband, భార్యకు సేవ చేయడం అంటే బానిసగా బ్రతుకుతున్నామని కాదు అర్థం. బంధాన్ని గౌరవిస్తున్నామని అర్థం.
సంసారం అంటే కలసి ఉండటమే కాదు. కష్టాలే వచ్చినా కన్నీరే ఏరులై పారినా ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకొని కడవరకుతోడూ వీడకుండా ఉండటం.
ఒక మంచి భర్త భార్య కన్నీరు తుడుస్తాడేమో కాని అర్థం చేసుకునే భర్త ఆ కన్నీటికి కారణాలు తెలుసుకుని మల్లీ తన భార్య కళ్లలో కన్నీరు రాకుండా చూసుకుంటాడు.
భార్య భర్తల సంబంధం శాశ్వతం. కొంతమంది మధ్యలో వస్తారు. మధ్యలోనే పోతారు. భార్యకు భర్త శాశ్వతం. భర్తకు భార్య శాశ్వతం.
ఇంటి వ్యవహారాలు చక్కగా నిర్వహించగలిగే ప్రతి గృహిణి గొప్ప విద్యావంతురాలిక్రిందే లెక్క.
అమ్మ లేకుంటే మనకు జన్మ లేదు. భార్య లేకుంటే ఆ జన్మకు అర్థం లేదు.
మోజు తీరగానే మూలనేసేది కాదు. మూడు ముళ్ళ బంధం. ముసలితనం లో కూడా మనసెరిగి ఉండేది మాంగల్య బంధం
బంధాలు శాశ్వతంగా తెగి పోకుండా ఉండాలంటే ఎదుటి వారు తప్పు చేస్తే క్షమించాలి, మనం తప్పు చేస్తే క్షమించమని అడగాలి.
మూర్ఖురాలైన మహిళ తన భర్తను బానిసను చేసి ఆ బానిసకు యజమానిగా ఉంటుంది. కానీ తెలివైన మహిళ తన భర్తను రాజు గా చేసి ఆ రాజుకు తను రాణి గా ఉంటుంది.
కుటుంబంలో ఎన్ని కీచులాటలున్నా సమాజంలో భర్త పరువు నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత భార్యది. భార్యను చులకనగా చూడకుండా గౌరవించవలసిన ధర్మం భర్తది.
నీ సంతోషం నేను కాకపోయినా నా చిరునవ్వు మాత్రం నువ్వే. నీ ఆలోచన నేను కాకపోయినా నా ప్రతి జ్ఞాపకం నువ్వే.
సృష్టి తీర్చిదిద్దిన అతి గొప్ప కళాఖండం కుటుంబం
గొడవ పడకుండా ఉండే బంధం కన్నా ఎంత గొడవ పడినా విడిపోకుండా ఉండే బంధం దొరకడం ఒక గొప్ప వరం.
కలిమి లేములతో కలసిన మనసులతో కలివిడిగా మసలుకో కలకాలం సుఖసంతోషాలు పంచుకో.
బంధం అన్నది అందమైన పుస్తకం లాంటిది. పొరపాటు అనేది అందులో ఒక పేజి మాత్రమె.
ఆ ఒక్క పొరపాటు జరిగితే సవరించాలి కాని మొత్తం పుస్తకాన్ని చించి వేయకూడదు.
భర్త భార్యకు బలం కావాలి. బలహీనత కాకూడదు.భార్యకు భర్త భరోసా కావాలి, భారం కాకూడదు. భార్య భర్తల బంధం అన్యోన్యం కావాలి. అయోమయం కాకూడదు.
మనసు లోని ప్రేమను, బాధను కళ్లలో చూసి, చెప్పకుండానే గుర్తించగలిగిన వ్యక్తి భాగస్వామిగ దొరికితే అంతకు మించిన అదృష్టం మరొకటి ఉండదు.  
అందాన్ని చూసి పెళ్లిచేసుకోవడం అంటే ఇంటికి వేసిన రంగులు చూసి ఇల్లు కొనుక్కోవడమే.
ముగింపు:
పెళ్లి అంటే ఈడు, జోడు, తోడూ, నీడ, కష్టం, సుఖం గురించి కాదు. ఇద్దరూ ఐక్యమైపోయి తమను ఉద్దరించుకొనే ఒక మంచి అవకాశం. ప్రతి అమ్మాయికి చదువుకున్న భర్త రావడం సహజం.
కాని తన మనసు చదివిన భర్త రావడం అదృష్టం. వీరినేideal coupleఅని అంటారు.  ఇటువంటి భార్య భర్తల అనుబంధం సదా వాంఛనీయం.
చిరునవ్వుతో కూడిన ఆదర్శదంపతులారా అందుకోండి. మనస్పూర్తిగా మీకు మా వందనాలు….
Wife and husband Relationship – ముగింపు.
భార్య, భర్తలలో ఎవరిలో లోతు పాట్లు ఉన్నా మరొకరు సర్దుకుపోవాలి. ఒక చిన్న సర్దుపాటు మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. 

Wifie and husband Relationship:

No matter how hard you try, it is very difficult for you to excel in the field without the cooperation of your wife.

It is truly a God-given gift to find a wife who is supportive of what her husband does.
A wife is a diamond in the rough who keeps track of her husband’s income and expenses.
If he finds a wife who understands, even the beggar will live happily.
If an arrogant wife is found, Ambani will also seek refuge in “all things”.
The same strong bond exists if every husband considers his wife as another mother form, while every wife considers her husband as the last child
Serving a wife does not mean living as a slave. It means respecting the bond.
Samsara does not mean being together.

Understanding each other and not letting go of the shore even when tears come up in times of hardship.
A good husband wipes away his wife’s tears but the husband who understands finds out the reasons for that tear and takes care not to shed tears in his wife’s eyes again.
The wife-husband relationship is permanent.

EPS95 Pension Latest News

Please Press Below to Subscribe.

Some come in the middle. Will be lost in the middle. The husband is permanent to the wife. The wife is permanent to the husband.
Every housewife who can manage the affairs of the house well counts under a great educator.
We would not be born without Amma.

Without a wife, that birth would not make sense.
The craze is not entirely rooted. Three hedgehog bonding. Even in old age, there was a sense of “Mangalya bond”
If bonds are not to be broken forever, we must apologize if they make a mistake, and we must apologize if we make a mistake.
A foolish woman enslaves her husband and becomes the master of that slave. But the wise woman will make her husband king and she will be a queen to that king.
No matter how many screams in the family, the wife is responsible for maintaining the husband’s dignity in the society.

It is the husband’s duty to respect his wife without looking down on her.

Please click here to read how ladies can become slim

మీరు ఈ ఆర్టికల్ ఇష్టపడి చదివారో, లేక కష్టపడి చదివారో తెలియదు కాని, ఇక్కడ క్రింద ఉన్న పాట ఒకసారి వినండి. ఆ పాట ను మీరు తప్పకుండ లైక్ చేస్తారు.