పిల్లలు మరియు వారి ఆహారపు అలవాట్లు వీటి గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం

పిల్లలు కడుపు నిండా తింటే చాలు అని తల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు అవునా మరి పిల్లల ఏమనుకుంటారు రుచికరమైనవి తింటే చాలు అని అనుకుంటారు ఇంకొకటి ఇక్కడ సరి అయిన పోషక ఆహారం పిల్లలకి అందుతుందా? నన్ను అడిగితే నేనైతే చెప్తాను పిల్లలకు సరైన పోషకాహారం అందడం లేదు ఒకప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు తిన్న తిండి ఆహారపు అలవాట్లు వేరు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పిల్లలు తింటున్న ఆహారం అలవాట్లు అన్నీ వేరు అందుకే కాబోలు పిల్లలకు ఇప్పుడు అస్సలు … Read more

POSITIVE THINKING

positive thinking

Every person needs a positive mindset.. Positivity gives us good health too Positivity gives us good mental health too. Positivity spreads more good vibes Positivity makes us perfection Positivity is more valuable in our lives  Positivity makes relationships stronger. Positivity makes us beautiful too Positivity is a powerful weapon to gain people’s heart  Positive ….Be … Read more